Όροι και Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις (‘Όροι’) όπως αναφέρονται παρακάτω. Με την εγγραφή ενός λογαριασμού ( ‘ Ο Λογαριασμός Σας ‘ή ‘ Λογαριασμός ‘), θεωρείται ότι αποδέχεστε και κατανοείτε τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις. 

Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ( ‘ Υπηρεσίες ‘ ) της Dafabet, στην ιστοσελίδα ( ‘Ιστοσελίδα’) και σε οποιαδήποτε συναλλαγή σε σχέση με τις Υπηρεσίες ( ‘ Στοίχημα’). Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, κανόνες και κανονισμοί καθώς και η πολιτική απορρήτου έχει συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα. Οποιαδήποτε μετάφραση σε άλλη γλώσσα είναι μόνο για την ευκολία του αναγνώστη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή διένεξης, το κείμενο της Αγγλικής γλώσσας υπερισχύει κάθε μεταφρασμένης έκδοσης. 

1. Εισαγωγή στους Όρους και Προϋποθέσεις 

1.1 Η Bayview Technologies Limited (στο εξής η «Εταιρεία») λειτουργεί αυτή τη διαδικτυακή ιστοσελίδα αθλητικών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών. Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους (με αριθμό εγγραφής 528699) και της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Mill Mall Suite 6, Wickhams Cay 1, Ρ.Ο. Box 3085, Road Town Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι. Η Εταιρεία ρυθμίζεται και αδειοδοτείται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των Φιλιππίνων για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως στοιχηματισμού λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών. Η Εταιρεία είναι ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου (στο εξής ο "Ιστότοπος") www.dafabet.com μέσω του οποίου η Εταιρεία παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες αθλητικού στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών. 

2. Συμβαλλόμενα Μέρη 

2.1 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ εσάς και της Εταιρίας ( αναφέρεται σε αυτούς τους Όρους ως ‘εμάς’, ‘δικό μας’ ή ‘εμείς’). 

3. Εφαρμογή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων 

3.1 Κατά την διαδικασία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και/ή στις Υπηρεσίες, και/ή με άλλο τρόπο όπως ανοίγοντας ένα λογαριασμό με εμάς, και/ή την τοποθέτηση ενός στοιχήματος σε εμάς, θεωρείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους αυτούς. Συμφωνώντας με τους όρους αυτούς και/ ή λόγω της συνεχιζόμενης χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών, δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους, τους κανόνες και τους κανονισμούς μας όπως και την πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων που ενσωματώνονται στον παρόν με αναφορά (και τυχόν τροποποιήσεις του). Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυνέπεια μεταξύ αυτών των όρων και σε κάθε έγγραφο που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, αυτοί οι όροι θα επικρατήσουν ανά πάσα στιγμή. 

3.2 Οι Όροι θα τεθούν σε ισχύ την 27 του Φεβρουαρίου 2017. μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε τους Όρους ανά διαστήματα για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) των εμπορικών λόγων, για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς, για συμμόρφωση με τις οδηγίες, κατόπιν καθοδήγησης ή συστάσεων από ρυθμιστικό φορέα, ή για λόγους εξυπηρέτησης πελατών. Οι πιο ενημερωμένοι Όροι υπάρχουν κάτω από το σύνδεσμο Όροι Χρήσης στην ενότητα του υποσέλιδου της ιστοσελίδας, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ σημειώνεται στην αρχή της παρούσας παραγράφου 3.2. 

3.3 Όταν επιθυμούμαι να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στους Όρους, θα σας ενημερώσουμε όσο το δυνατόν πιο νωρίς γίνεται σχετικά με τις αλλαγές αυτές όσο είναι ευλόγως εφικτό μέσω από τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω. Για μικρές ή λιγότερο σημαντικές αλλαγές, μπορεί να μην σας πληροφορήσουμε σχετικά με αυτές, έτσι ώστε να καλείστε να επανεξετάζετε τους Όρους μέσα από τον σύνδεσμο στην Ιστοσελίδα μας σε τακτική βάση. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών μετά από τις αλλαγές που έχουν γίνει, θεωρείται ως αποδοχή εκ μέρους σας. 

3.4 Όταν κάνουμε αλλαγές στους Όρους και θα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για αυτό, θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, όπως κρίνουμε σκόπιμο κατά την κρίση μας, η οποία ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω: email (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει); με μήνυμα στο Λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα; ή με ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα, και μπορεί κατά την κρίση μας να σας καλούμε να αποδεχτείτε τους νέους Όρους κάνοντας κλικ στο ‘ναι’ ή ‘αποδέχομαι’, επιλέγοντας ένα κουτί επιλογής ή με οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μέθοδο επιβεβαίωσης. Εάν μας δώσετε οποιαδήποτε τέτοια επιβεβαίωση, ή συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες μετά την κοινοποίηση της παρούσας παραγράφου, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί και δεσμευτεί από τους νέους Όρους, συμπεριλαμβανόμενων αυτών(για την αποφυγή αμφιβολιών), έχετε ή δεν έχετε διαβάσει τους αναθεωρημένους όρους. Εάν οποιαδήποτε αλλαγή δεν είναι αποδεκτή από εσάς, μπορείτε είτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και /ή να κλείσετε το λογαριασμό σας. 

3.5 Παρά την εν λόγω ρήτρα 3, στη περίπτωση που προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους υπό τους οποίους τα κεφάλαια σας δεσμεύονται κάτω από τη ρήτρα 7, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων μέσω της μεθόδου που θα επιλέξουμε, κατά την κρίση μας που κρίνουμε σκόπιμο, και μπορεί να απαιτείτε για να αποδεχτείτε τις εν λόγω πληροφορίες να κάνετε κλικ στο ‘ναι’ ή ‘αποδέχομαι’, επιλέγοντας ένα κουτί επιλογής ή με οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μέθοδο επιβεβαίωσης. Εάν μας δώσετε οποιαδήποτε τέτοια επιβεβαίωση, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί και δεσμευτεί τους νέους Όρους. Εάν οποιαδήποτε αλλαγή δεν είναι αποδεκτή από εσάς, μπορείτε είτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και /ή να κλείσετε το Λογαριασμό σας. 

4. Άνοιγμα και Διατήρηση του Λογαριασμού σας 

Η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών μας σε ορισμένες περιοχές ή δικαιοδοσίες δεν αποτελεί προσφορά, πρόσκληση ή παρακίνηση από εμάς σε οποιαδήποτε περιοχή ή δικαιοδοσία στην οποία η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών μας απαγορεύεται από το νόμο. 

4.1 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες στοιχημάτων μας, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε και να ανοίξετε Λογαριασμό σε εμάς. 

4.2 Συμφωνείτε να παρέχετε όλες τις σχετικές Προσωπικές Πληροφορίες σας σε εμάς κατά την εγγραφή σας και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι Προσωπικές σας Πληροφορίες ισχύουν κατά την ημερομηνία εγγραφή σας, ειδικά η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και πληροφορίες πληρωμών/τράπεζας (εάν ισχύει). Θα πρέπει να παρέχετε αληθείς πληροφορίες όταν ανοίγετε ένα Λογαριασμό γιατί η αποτυχία αυτού είναι αποτέλεσμα παραβίασης τον παρόντων όρων και προϋποθέσεων που κατά προέκταση έρχεται στο άμεσο κλείσιμο του Λογαριασμού και όλα τα διαθέσιμα χρήματα έρχονται σε εμάς. Μετά από απαίτηση μας, συμφωνείτε να μας παρέχετε οποιαδήποτε αποδεικτικά έγγραφα για να επαληθεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που δώσατε σε εμάς. Μας εξουσιοδοτείτε να χρησιμοποιούμε με κάθε νόμιμο μέσο ότι θεωρούμε απαραίτητο για να ελέγχουμε τα Προσωπικά Στοιχεία που έχετε δώσει, όπως ορίζεται στο ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής ( ‘ Προσωπικά Στοιχεία’). Όπως αυτές οι Προσωπικές Πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες από εσάς, όπως καθορίζεται από εμάς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ώστε να μας επιτρέψει να βεβαιώσουμε την ταυτότητα σας. Όταν η προαναφερόμενη ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής έχει υποβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από εμάς, θα πρέπει να θεωρείστε Εγγεγραμμένος Πελάτης ( ‘Εγγεγραμμένος Πελάτης’). Διατηρούμε το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης εγγραφής για οποιονδήποτε λόγο. Μόνο οι Εγγεγραμμένοι Πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας και μπορούν να στοιχηματίσουν μόνο μέχρι το όριο στοιχήματος ή το χρηματικό ποσό που έχουν διαθέσιμο στο Λογαριασμό τους. 

4.3 Κατά το άνοιγμα ενός Λογαριασμού με εμάς εγγυάστε ότι: 

4.3.1 Εάν θέλετε να τοποθετήσετε ένα στοίχημα με την Εταιρία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι στη χώρα σας, στον τόπο κατοικίας, ή στον τόπο όπου τα εν λόγω στοιχήματα τοποθετούνται από το οποίο απαγορεύει τα διαδικτυακά στοιχήματα και /ή διαδικτυακά παιχνίδια ( συλλογικά, ‘τζόγου’) ή την χρήση και την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή στις Υπηρεσίες. Αμετάκλητα και άνευ όρων, εγγυάστε χωρίς επιφύλαξη ή περιορισμό προς την Εταιρία ότι δεν θα έχετε πρόσβαση ή θα κάνετε εγγραφή ανοίγοντας Λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή: 

a. Μέσα από μία δικαιοδοσία που απαγορεύει την πρόσβαση ή την χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο;  

b. Μέσα από μία δικαιοδοσία που απαγορεύει τα τυχερά παιχνίδια;  

c. Εάν είστε κάτοικος του έθνος-κράτους που απαγορεύει στους πολίτες του να συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια και  

d. Αν είστε κάτοικός σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω Χώρες ή δικαιοδοσίες: Χονγκ Κόνγκ, Μακάο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στην επικράτεια της, Ισραήλ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ελβετία, Ιρλανδία, Κύπρος, Τουρκία, Ταιβάν, Σιγκαπούρη και η Δημοκρατία των Φιλιππίνων ( συλλογικά ‘Απαγορευμένες Δικαιοδοσίες’). 

4.3.2 Συμφωνείτε ότι η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και περαιτέρω κατανοείτε και συμφωνείτε ότι με τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών που προσφέρονται , ενδέχεται να χάσετε τα χρήματα για τα στοιχήματα που τοποθετήσατε και αποδέχεστε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια απώλεια. 

4.3.3 Είστε (α) άνω των 18 χρονών? ή (β) πάνω από την ηλικία κατά την οποία οι δραστηριότητες τζόγου ή τυχερών παιχνιδιών είναι νόμιμες σύμφωνα με το νόμο ή τη δικαιοδοσία που ισχύει για εσάς? ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των δύο ( ‘Σχετική Ηλικία’)? 

4.3.4 Δεν αποκλείεστε από τα τυχερά παιχνίδια? 

4.3.5 Είστε νόμιμα σε θέση να εισέρχεστε σε δεσμευτικά συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και της κάθε δραστηριότητας σας μαζί μας ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας? Και 

4.3.6 Δεν είχατε ήδη Λογαριασμό που είχε κλείσει από εμάς. 

4.4 Μπορείτε να ανοίξετε μόνο ένα Λογαριασμό με εμάς. Τυχόν επιπλέον Λογαριασμοί που ανοίγονται μπορεί να κλείσουν από εμάς και κάθε ποσό που περιέχεται επιστρέφεται σε εσάς ή μπορεί όλοι αυτοί οι Λογαριασμοί να αντιμετωπίζονται ως ένας από κοινού Λογαριασμός όπου συγχωνεύονται από εμάς, σε κάθε περίπτωση κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μέθοδο που θεωρείτε εύλογη να καθορίσει αν δύο ή περισσότεροι Λογαριασμοί ανήκουν στον ίδιο πελάτη. 

4.5 Για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας για την προστασία των κεφαλαίων των πελατών, μπορούμε να πραγματοποιούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους ασφαλείας. Αποδέχεστε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε από εσάς πρόσθετες πληροφορίες και/ή αποδεικτικά έγγραφα προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας ως κάτοχος του Λογαριασμού σε περίπτωση ενός τέτοιου ελέγχου ασφαλείας. 

4.6 Θα πρέπει να ελέγχετε το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας, είναι δική σας ευθύνη να μας ενημερώσετε αμέσως με την πρώτη ευκαιρία που θα διαπιστώσετε τη διαφορά στο υπόλοιπο του Λογαριασμού σας και να μας δώσετε το αρχείο με τις συναλλαγές σας από την ημερομηνία κατά την τελευταία επαλήθευση υπολοίπου του Λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε καμία κοινοποίηση σχετικά με την διαφορά σε υπόλοιπο στο Λογαριασμό σας μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την τελευταία μέρα του εν λόγου μήνα, συμφωνείτε να αρνηθείτε οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις για τυχόν διαφορές στο υπόλοιπο του Λογαριασμού σας και αποδέχεστε όλες τις πληροφορίες στο Λογαριασμό σας στο τέλος της εν λόγω περιόδου. 

5. Επαλήθευση Ταυτότητας/ Απαιτήσεις Κατά του Ξεπλύματος 

5.1 Εγγυάστε ότι : 

5.1.1. Το όνομα και η διεύθυνση που δίνετε κατά την δημιουργία του Λογαριασμού σας είναι σωστά? και 

5.1.2 είστε ο νόμιμος κάτοχος των χρημάτων που έχετε καταθέσει οποιαδήποτε στιγμή στο Λογαριασμό σας. 

5.2 Συμφωνώντας σε αυτούς τους Όρους, μας εξουσιοδοτείτε να αναλάβουμε τέτοιου είδους ελέγχους επαλήθευσης εν καιρό, είτε μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας ή μπορεί να απαιτηθεί από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε ρυθμιστικούς φορείς) για να επιβεβαιώσουμε αυτά τα γεγονότα ( οι ‘ Έλεγχοι’). Συμφωνείτε ότι από καιρόν εις καιρόν, κατόπιν αιτήματος μας, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε συμπληρωματικές διευκρινίσεις σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία που μας έχετε δώσει, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και τις καταθέσεις που έχετε κάνει στον Λογαριασμό σας. 

5.3 Ενώ κάνουμε οποιονδήποτε Έλεγχο κατά καιρούς, μπορεί να σας απαγορεύσουμε την ανάληψη χρημάτων από το Λογαριασμό σας και/ή να σας εμποδίσουμε την πρόσβαση σε όλα ή σε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εκτελεστεί εκ νέου έλεγχος για σκοπούς ελέγχου ασφαλείας ή εμπορικούς λόγους. Αν οποιοιδήποτε τέτοιοι περιορισμοί σας προκαλέσουν πρόβλημα, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. 

5.4 Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας και να σας ζητήσουμε να μας δώσετε άμεσα περαιτέρω πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Για το σκοπό αυτό, έχουμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να απαιτήσουμε να μας δώσετε μία πιστοποιημένη Ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιημένο έγγραφο Ταυτότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Χώρας σας ή αλλιώς κάποιο αποδεικτικό της διεύθυνσης σας, λογαριασμοί, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και τραπεζικές συστάσεις. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην ικανοποίηση μας από εσάς πιστεύουμε ότι εσκεμμένα είναι ανακριβείς μπορούμε να εμποδίσουμε κάθε δραστηριότητα που έχετε σε σχέση με τον Λογαριασμό σας, να σας κρατήσουμε οποιοδήποτε ποσό που έχει κατατεθεί στον Λογαριασμό σας ακολουθώντας και στο κλείσιμο του Λογαριασμού σας από εμάς. 

5.5 Μπορεί να είναι παράνομο για άτομα κάτω της Σχετικής Ηλικίας να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών. Εάν δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι είστε στην Σχετική Ηλικία, ενδέχεται να αναστείλουμε το λογαριασμό σας έως ότου είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι είστε στην Σχετική Ηλικία. Αν μετέπειτα αποδειχθεί ότι ήσασταν νεότερος της Σχετικής Ηλικίας και έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγές με τυχερά παιχνίδια μαζί μας, τότε : 

5.5.1 Λογαριασμό σας θα κλείσει? 

5.5.2 Όλες οι συναλλαγές που κάνατε ενώ ήσασταν ανήλικος θα ακυρωθούν και όλα τα χρήματα που καταθέσατε θα επιστραφούν με την μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση των κεφαλαίων αυτών, όποτε αυτό είναι εφικτό? 

5.5.3 Οποιεσδήποτε καταθέσεις πραγματοποιηθούν ενώ ήσασταν κάτω της Σχετικής Ηλικίας θα σας επιστραφούν? Και 

5.5.4 Οποιαδήποτε κέρδη έχουν προκύψει κατά την διάρκεια του εν λόγου χρονικού διαστήματος, που ήσασταν κάτω της Σχετικής Ηλικίας θα κατασχεθούν ( και μπορεί να αφαιρείται από το ποσό οποιασδήποτε κατάθεσης κατά την παράγραφο 5.5.3) και θα επιστρέψουν σε εμάς κατόπιν απαίτησης οποιαδήποτε τέτοια χρήματα έχουν αποσυρθεί από το Λογαριασμό σας. 

6. Όνομα Χρήστη, Κωδικός, Pin, Στοιχεία Πελάτη 

6.1 Για την προστασία των χρημάτων και τις προσωπικές πληροφορίες σας, ως Εγγεγραμμένος Χρήστης, θα σας παρουσιαστεί ένα όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ( ‘Λογαριασμός Πρόσβασης Πληροφοριών’) το οποίο είναι μόνο για προσωπική χρήση. Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι ο Λογαριασμός Πρόσβασης Πληροφοριών παραμένει εμπιστευτικός ανά πάσα στιγμή και θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για οποιαδήποτε κατάχρηση και/ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη του Λογαριασμού Πρόσβασης Πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Εάν ανησυχείτε ότι ο Λογαριασμός Πρόσβασης Πληροφοριών έχει διατεθεί ή ασφάλεια του έχει παραβιαστεί ή έχει γίνει πρόσβαση από κάποιον τρίτο χωρίς την συγκατάθεση σας, θα πρέπει αμέσως να μας ειδοποιήσετε ώστε νέος Λογαριασμός Πρόσβασης Πληροφοριών να σας αποσταλεί από εμάς. Οποιαδήποτε στοιχήματα ή αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου και έχει χρησιμοποιηθεί σωστός Λογαριασμός Πρόσβασης Πληροφοριών θα θεωρούνται έγκυρα και δεσμευτικά για εσάς και εμάς. Μόνο με την κοινοποίηση σας σε εμάς ότι ο Λογαριασμός Πρόσβασης Πληροφοριών έχει παραβιαστεί τότε και εμείς θα θέτουμε σε αναστολή τον Λογαριασμό σας και θα θεωρούνται τα στοιχήματα ή αιτήσεις που διαπιστώθηκαν σε σύνδεση με τον Λογαριασμό σας Πρόσβασης Πληροφοριών άκυρα. 

6.2 Μπορεί να σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας ή τον Λογαριασμό σας Πρόσβασης Πληροφοριών με τον καιρό ή μπορούμε να θέσουμε σε διαθεσιμότητα τον Λογαριασμό σας, αν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι είναι πιθανό να υπάρξει παραβίαση της ασφάλειας ή κακή χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών. Μπορούμε επίσης κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε τον Λογαριασμό σας Πρόσβασης Πληροφοριών αφού πρώτα προηγηθεί ειδοποίηση προς εσάς. 

7. Κεφάλαια Λογαριασμού 

7.1 Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις Υπηρεσίες μας μπορείτε να καταθέσετε χρήματα μόνο μέσω των προ-εγκεκριμένων μεθόδων πληρωμής που διατίθενται στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες μας, θα πρέπει να κάνετε κατάθεση και να λαμβάνετε χρήματα μόνο μέσω της ίδιας μεθόδου που χρησιμοποιεί η εταιρία Λύση Πληρωμών Εταιριών που έχει εγκριθεί από εμάς ( ‘ Εξουσιοδοτημένες Λύσεις Πληρωμών ‘), εκτός από τις περιπτώσεις που τα χρήματα κατατίθενται άμεσα με εμάς. Οι Εξουσιοδοτημένες Λύσεις Πληρωμών δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν ως εξουσιοδοτημένη αρχή που λαμβάνει κεφάλαια για λογαριασμό μας, χωρίς προηγούμενη γραπτή δήλωση από εμάς; και επιπλέον, οι Εξουσιοδοτημένες Λύσεις Πληρωμών δεν μπορούν με κανένα τρόπο να προωθούν εμάς ή τις Υπηρεσίες μας στην αγορά, μέσω διαφήμισης, δημοσιότητας χωρίς να προηγείται γραπτή συγκατάθεση από εμάς. Περαιτέρω πληροφορίες για το πώς να κάνετε κατάθεση και ανάληψη και πληροφορίες σχετικά με το ελάχιστο και το μέγιστο όριο καταθέσεων μπορείτε να βρείτε στην σελίδα επιλογές πληρωμών στην Ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες. 

7.2 Εάν χρησιμοποιείτε μία μέθοδο πληρωμής για την οποία δεν είστε ο κάτοχος του Λογαριασμού, διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε οποιαδήποτε κατάθεση στον Λογαριασμό ως άκυρη ( και τυχόν κέρδη που προκύπτουν από την εν λόγω κατάθεση επίσης ως άκυρα) μέχρι την επιτυχή εφαρμογή όλων των σχετικών Ελέγχων σύμφωνα με την ενότητα 5.2. 

7.3 Δεν παρέχουμε πίστωση. Όλα τα Στοιχήματα πρέπει να υποστηρίζονται από επαρκή κεφάλαια στο Λογαριασμό σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε στοίχημα που μπορεί να τοποθετηθεί κατά λάθος όταν ο Λογαριασμός δεν διαθέτει επαρκή κεφάλαια για να υποστηρίξει το Στοίχημα. 

7.4 Εάν επιβαρυνθούμε με χρεώσεις, αντιστροφές ή άλλες επιβαρύνσεις σε σχέση με τον Λογαριασμό σας, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για τα σχετικά ποσά που προκύπτουν. Για την αποφυγή αμφιβολιών ο Λογαριασμό σας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από εσάς ως τραπεζικός Λογαριασμός και θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τις καταθέσεις και τις αναλήψεις που γίνονται από τον Λογαριασμό σας, χωρίς ανάλογη στοιχηματική δραστηριότητα διατηρούμε το δικαίωμα να εκπίπτει χρέωση διαχείρισης ( έχουμε δεν έχουμε κλείσει ή είναι σε διαθεσιμότητα ο Λογαριασμός). Τα Ποσά που κατατίθενται στον Λογαριασμό σας δεν θα προσελκύσουν ενδιαφέρον. 

7.5 Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε επιβάρυνση στις καταθέσεις και στις αναλήψεις για να καλύψουμε τις δαπάνες συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής. Θα σας ενημερώνουμε αν θα υπάρξει αυτή η επιβάρυνση. 

7.6 Στο βαθμό που απαιτείται από την τοπική νομοθεσία ή φορολογία ή άλλες αρχές είστε υπεύθυνοι να αναφέρετε τα κέρδη και τα χαμένα σας που προκύπτουν από τις Υπηρεσίες μας. 

7.7 Όλα τα κέρδη από πάγια στοιχήματα θα πιστώνονται στο υπόλοιπο του Λογαριασμού σας. Εάν πιστωθούν κεφάλαια στο Λογαριασμό σας κατά λάθος, είναι δική σας ευθύνη να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε Στοιχήματα που τοποθετήθηκαν χρησιμοποιώντας κεφάλαια που πιστώθηκαν στο Λογαριασμό σας κατά λάθος και μπορούμε να ανακτήσουμε τα κεφάλαια αυτά από τον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. 

7.8 Είναι δική σας ευθύνη να διατηρήσετε ενεργό τον Λογαριασμό σας μαζί μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον μία φορά εισέλθει στον λογαριασμό σας και να κάνετε χρήση τις Υπηρεσίες μας σε περίοδο (12) μηνών για διατηρήσετε ενεργό τον Λογαριασμό. Αν ο Λογαριασμός σας είναι ανενεργός για δώδεκα συναπτούς (12) μήνες ή και περισσότερο, διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας και συμφωνείτε ότι χάνετε κάθε υπόλοιπο και όλες τις αξιώσεις εναντίον μας. 

7.9 Θα επιθεωρούμε την Βάση Δεδομένων των Πελατών μας σε ετήσια βάση, προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν ‘ ανενεργοί ‘ Λογαριασμοί στους οποίους τα κεφάλαια μπορεί να είναι διαθέσιμα για ανάληψη. Εάν ο Λογαριασμός Σας αναγνωρίζεται ως ανενεργός θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, χρησιμοποιώντας τα καταχωρημένα στοιχεία που μας έχετε δώσει μέσω τηλεφώνου, e-mail ή γραπτή επιστολή. Εάν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με αυτά τα μέσα εντός 12 μηνών, και αφού έχουμε εντοπίσει τον Λογαριασμό σας ως ανενεργό, τυχόν εκκρεμή κεφάλαια που βρίσκονται στο Λογαριασμό σας θα ακυρωθούν, ο Λογαριασμός θα κλείσει και τα χρήματα θα διατεθούν σε προτεινόμενη φιλανθρωπική οργάνωση της επιλογής μας. 

8. Αποδοχή Στοιχημάτων και/ή Χρήση της Υπηρεσίας 

8.1 Δεχόμαστε στοιχήματα μόνο από Εγγεγραμμένους Πελάτες που γίνανε ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών μας. Για να τοποθετήσετε ένα στοίχημα ή να έχετε πρόσβαση σε μία Υπηρεσία θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα Βοήθεια. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιώνεστε ότι οι λεπτομέρειες του κάθε στοιχήματος ή παρόμοιας συναλλαγής που τοποθετείτε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ( μία ‘ Συναλλαγή’) είναι σωστές σύμφωνα με τις σχετικούς Κανονισμούς Στοιχημάτων ή Κανόνες Παιχνιδιού, ανάλογα με την περίπτωση. 

8.2 Θεωρείτε ότι έχετε τοποθετήσει ένα στοίχημα εάν είστε Εγγεγραμμένος Πελάτης στην Ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες , και το στοίχημα σας θεωρείται ότι έχει τοποθετηθεί από την δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Πρωτοκόλλου στο Internet που καταγράφονται από εμάς, από όπου έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες μας. Ένα στοίχημα θεωρείται αποδεκτό μόνο όταν έχει γίνει δεκτό και καταγραφεί από τον διακομιστή των παιχνιδιών μας στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου ο διακομιστής των παιχνιδιών μας βρίσκεται. Όταν επιτυχώς έχετε τοποθετήσει ένα στοίχημα χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες, θα λάβετε μία ηλεκτρονική (ειδοποίηση), η οποία αποτελεί επιβεβαίωση της αποδοχής και της καταγραφής του στοιχήματος από εμάς. Ένα στοίχημα ολοκληρώνεται όταν γίνει αποδεκτό και καταγραφεί από τον διακομιστή των παιχνιδιών μας στην περιοχή δικαιοδοσίας που βρίσκεται και σας έχουν κοινοποιήσει ότι έγινε αποδεκτό και έχει καταγραφεί, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 

8.3 Ένα στοίχημα θεωρείται άκυρο εάν δεν διαβιβαστεί ολόκληρο, περιλαμβάνοντας αλλά δεν περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου η μετάδοση του στοιχήματος έχει διαταραχθεί ή διακοπεί λόγω τεχνικών προβλημάτων. 

8.4 Δεν θα επιτρέπεται να ακυρώσετε ή να αλλάξετε τα στοιχήματα σας αφού έχουν τοποθετηθεί, έχουν γίνει αποδεκτά και έχουν καταγραφεί από εμάς και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ακυρώσουμε στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί και θεωρούνται έγκυρα, έγιναν αποδεκτά και έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Eάν υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την τοποθέτηση του στοιχήματος, θα πρέπει να μας ενημερώσετε πριν από την οριστικοποίηση της αποδοχής αυτών των στοιχημάτων, και/ή πριν από την διοργάνωση για την οποία το στοίχημα αυτό τοποθετήθηκε. Θα διερευνήσουμε τέτοιες διαφορές αναλόγως και θα τις επιλύσουμε ευλόγως κατά την απόλυτη και εύλογη κρίση μας. 

8.5 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να απαγορεύσουμε περαιτέρω στοιχήματα σε μία αγορά ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Όταν μία αγορά έχει ανασταλεί ή η πρόσβαση σε αυτή έχει απαγορευτεί, οποιαδήποτε στοιχήματα που τοποθετούνται σε αυτήν, στην συνέχεια θα απορρίπτονται. 

8.6 Διατηρούμαι το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς εξήγηση προς εσάς, να αρνηθούμε οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος οποιουδήποτε στοιχήματος χωρίς εξήγηση και/ή να αναστείλουμε ή να κλείσουμε ένα λογαριασμό ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, εάν έχουμε εύλογη πεποίθηση ότι η συνεχής χρήση του λογαριασμού θα δημιουργήσει ζημιά ή απώλεια σε εσάς ή σε εμάς; ή κατά την διάρκεια έρευνας παραβίασης των όρων, κανόνων και κανονισμών, ή την πολιτική απορρήτου; αν επιβεβαιωθεί παράβαση των όρων αυτών; ή αν έχουν υποβάλλει καταγγελία. 

8.7 Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για την αποτυχία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό ή τηλεπικοινωνιακό μέσο που εμποδίζει τη σωστή τοποθέτηση, την αποδοχή, την καταγραφή ή την κοινοποίηση των στοιχημάτων. 

8.8 Δεν θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να ήμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή απώλειες που κρίνεται ή εικάζεται ότι προήλθαν ή έχουν προκληθεί από την Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες ή το περιεχόμενο τους, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμούς σε, καθυστερήσεις ή σε διακοπή στην λειτουργία ή στην μετάδοση, αποτυχίας επικοινωνιακών γραμμών, κάθε πρόσωπο που κάνει χρήση ή κακή χρήση της Ιστοσελίδας και/ή τις Υπηρεσίες ή το περιεχόμενο τους, ή τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο σε σχέση με αυτό. 

8.9 Τα στοιχήματα θα γίνονται δεκτά έως την διαφημιζόμενη προθεσμία που αναγγέλλει μέχρι πότε γίνονται αποδεκτά τα στοιχήματα ( ‘καταληκτική ημερομηνία ‘)για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτές οι προθεσμίες θεωρούνται ότι έχουν ενσωματωθεί με αναφορά σε αυτούς τους όρους και έχετε συμφωνήσει. Εάν ένα στοίχημα γίνει αποδεκτό πέρα της προθεσμίας, το στοίχημα θεωρείται άκυρο και διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε τέτοιο στοίχημα. 

8.10 Τα στοιχήματα που τοποθετούνται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα δεν γίνονται δεκτά μέχρι να έχουμε (ή από Εξουσιοδοτημένες Λύσεις των Πληρωμών μας) λάβει πλήρη εξόφληση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της ρήτρας 8.2 που αναφέρεται πιο πάνω. Σε περίπτωση που τοποθετήσετε στοίχημα πριν από την πλήρη καταβολή στο ακέραιο, τότε το στοίχημα ακυρώνεται αυτόματα. 

8.11 Ο Λογαριασμός σας θα πρέπει να έχει θετικό υπόλοιπο κεφαλαίων το οποίο να αντανακλάται στην υπέρβαση του ποσού του στοιχήματος για να μπορέσετε να τοποθετήσετε στοιχήματα. Διαφορετικά δεν θα επιτρέπονται στοιχήματα. 

8.12 Όλες οι τιμές/γραμμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα υπόκεινται σε διακυμάνσεις, αλλά γίνονται σταθερές από την στιγμή που ένα στοίχημα έχει τοποθετηθεί, γίνει αποδεκτό και καταχωρηθεί στα πρακτικά σύμφωνα με τον Όρο 8.2 πιο πάνω. Διατηρούμαι το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς εξήγηση, να αλλάξουμε τις αποδόσεις, τις τιμές ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον τύπο στοιχήματος, αγοράς ή συμβάν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Επίσης, διατηρούμαι το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια είτε να ακυρώσουμε ή να απορρίψουμε επιτηδευμένα στοιχήματα ανά πάσα στιγμή ή να διορθώσουμε κάθε λάθος, όταν από λάθος, παράλειψη ή σφάλμα τις λανθασμένες αποδόσεις, τιμές ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον τύπο στοιχήματος, αγοράς ή συμβάν κάθε φορά που εμφανίζεται. Θα τοποθετήσουμε μία εμφανή ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. 

9. Οι ακόλουθες πρακτικές (ή κάποιες από αυτές) σε σχέση με τις Υπηρεσίες: 

9.1 Οι ακόλουθες πρακτικές (ή κάποιες από αυτές) σε σχέση με τις Υπηρεσίες: 


• Κατάχρηση του μπόνους ή άλλες προσφορές; και/ή  
• Χρησιμοποιείται αθέμιτους εξωτερικούς παράγοντες ή επιρροές (κοινώς γνωστή ως εξαπάτηση); και/ή  
• Αθέμιτο όφελος (όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.5.3);  
• Το άνοιγμα τυχόν Διπλότυπων Λογαριασμών; και/ή  
• Ανάληψη δόλιας πρακτικής ή εγκληματικής δραστηριότητας (όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.5), 

Οι παραπάνω δραστηριότητες αποτελούν ‘Απαγορευμένες Πρακτικές ‘ και δεν επιτρέπονται. Θα αποτελέσουν ουσιαστική παράβαση των Όρων. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και τον εντοπισμό τέτοιων πρακτικών και την αναγνώριση τέτοιων παικτών όταν συμβαίνουν. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, παρόλα αυτά, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα τον τυχόν Πρακτικών που Απαγορεύονται, καθώς και κάθε δράση που θα αναλάβουμε σε σχέση με αυτά, θα είναι κατά την κρίση μας. 

9.2 Αν υποψιάζεστε ότι ένα άτομο έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε Απαγορευμένη Πρακτική, θα πρέπει το συντομότερο λογικά εφικτό να μας το αναφέρετε είτε μέσω e-mailing ή τηλεφωνώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. 

9.3 Συμφωνείτε ότι δεν θα συμμετάσχετε ή θα συνδεθείτε με οποιαδήποτε μορφή Απαγορευμένης Πρακτικής σε σχέση με την πρόσβαση ή την χρήση των Υπηρεσιών μας. 

9.4 Εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι έχετε συμμετάσχει ή έχετε συνδεθεί με οποιαδήποτε μορφή Απαγορευμένης Πρακτικής ( και η βάση της πίστης μας περιλαμβάνει τη χρήση εκ μέρους μας και από τους εταίρους τυχερών παιχνιδιών και άλλους προμηθευτές μας) από οποιαδήποτε απάτη, πρακτικές εξαπάτησης και ανίχνευσης απάτης που χρησιμοποιούνται στο τζόγο και στην βιομηχανία παιχνιδιών κατά τον σχετικό χρόνο); ή αν έχετε τοποθετήσει στοιχήματα και/ή έχετε παίξει παιχνίδια στο ίντερνετ με άλλο παροχέα υπηρεσιών στοιχημάτων και υπάρχουν υποψίες (ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης) κάθε Απαγορευμένης Πρακτικής ή άλλης ανάρμοστης δραστηριότητας; ή αν αντιληφθούμε ότι έχετε ‘ επιστροφή ‘ ή αρνηθήκατε οποιαδήποτε από τις αγορές ή καταθέσεις που κάνατε στον Λογαριασμό σας; ή αν κατά την εύλογη γνώμη μας, συνεχίζεται την χρήση των Υπηρεσιών που μπορεί να είναι επιζήμια για την οργανωμένη κατάσταση μας, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς δυνατότητάς μας να διατηρούμε την άδειά μας ή αν πτωχεύσετε ή αν υποστείτε ανάλογες διαδικασίες οπουδήποτε στον κόσμο, στη συνέχεια, ( ακόμη και σε σχέση με οποιαδήποτε αναστολή και/ή τερματισμό του Λογαριασμού σας) θα έχουμε το δικαίωμα, σε σχέση με τον Λογαριασμό σας ( και/ή οποιοδήποτε άλλο Λογαριασμό που τηρείται από εσάς με μία εταιρεία Διαχείρισης) να παρακρατούν το σύνολο ή μέρος του υπολοίπου και/ή να ανακτήσουμε από το Λογαριασμό σας το ποσό για οποιεσδήποτε καταθέσεις, πληρωμές, μπόνους ή κέρδη που έχουν επηρεαστεί από ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν αποδοθεί σε κάποιο από τα συμβάν όπου προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο 9.4. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 9.4 ισχύουν με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ( συμπεριλαμβανομένων τυχόν κοινά νομικά δικαιώματα) που μπορεί να έχουμε εναντίον σας, είτε στο πλαίσιο αυτών των Όρων ή διαφορετικά. 

9.5 Για τους σκοπούς της παραγράφου 9: 

9.5.1 ‘δόλια πρακτική’ σημαίνει οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα που ασκείται από εσάς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας ή σε συνεννόηση με εσάς, και περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: (α) δόλια δραστηριότητα, χρεώσεις; (β) η χρήση από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συμμετείχε στο ίδιο παιχνίδι, όπως μπορείτε ανά πάσα στιγμή, από μία κλεμμένη, πλαστή ή μη εξουσιοδοτημένη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ως πηγή των κεφαλαίων; (γ) η συμπαιγνία από εσάς με άλλους, προκειμένου να αποκτήσετε ένα αθέμιτο πλεονέκτημα ( περιλαμβάνοντας προγράμματα επιβράβευσης ή παρόμοια κίνητρα που προσφέρονται από εμάς); (δ) οποιαδήποτε προσπάθεια να εγγραφείτε με ψευδή στοιχεία ή παραπλανητικές πληροφορίες για να ανοίξετε Λογαριασμό; (ε) οποιαδήποτε ενέργεια ή προσπάθεια από εσάς που μας φαίνετε λογικά παράνομη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, έγινε με κακή πίστη, ή προορίζονταν για να μας εξαπατήσει και/ή να παρακάμψει οποιονδήποτε συμβατικό ή νομικό περιορισμό, ανεξάρτητα από το εάν η πράξη αυτή ή η προσπάθεια προκαλεί βλάβη ή ζημιά σε εμάς; 

9.5.2 ‘εγκληματική δραστηριότητα ‘ περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό, ξέπλυμα χρήματος και οποιοδήποτε αδίκημα σύμφωνα με τη σχετική και ισχύουσα νομοθεσία. 

9.5.3 ‘ αθέμιτο πλεονέκτημα ‘ περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό: η εκμετάλλευση ενός σφάλματος, κενό ή σφάλμα στο λογισμικό μας ή οποιουδήποτε τρίτου που χρησιμοποιείται από εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες ( συμπεριλαμβανόμενης το σεβασμό σε οποιοδήποτε παιχνίδι); η χρήση οποιουδήποτε Bots για τα παιχνίδια δεξιοτήτων και οποιαδήποτε άλλη χρήση που αποτελεί Απαγορευμένη Πρακτική; η χρήση τρίτου λογισμικού ή ανάλυσης συστημάτων; ή η εκμετάλλευση από εσάς, ενός Σφάλματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12, σε κάθε περίπτωση είτε προς όφελος σας και/ή εις βάρος μας ή των άλλων. 

9.6 Κατά την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα μας, σύμφωνα με την παράγραφο 9.4 σε σχέση με μία Απαγορευμένη Πρακτική, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλιστούμε, καθώς συμμορφωνόμαστε με τις ρυθμιστικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις μας, ασκούμε τα εν λόγω δικαιώματα κατά τρόπο που είναι δίκαιο για εσάς και για άλλους πελάτες μας. 

9.7 Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές, άλλες διαδικτυακές τυχερών παιχνιδιών εταιρίες, άλλους διαδικτυακούς παρόχους υπηρεσιών και τράπεζες, εταιρίες πιστωτικών καρτών, παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών ή άλλα οικονομικά ιδρύματα για την ταυτότητα σας και για τυχόν υπόνοιες Απαγορευμένης Πρακτικής από εσάς, και θα συνεργάζεστε πλήρως μαζί μας για τη διερεύνηση κάθε τέτοιας δραστηριότητας. 

10. Κλείσιμο Λογαριασμού; Καταγγελία των Όρων και Προϋποθέσεων  
Λήξη ή Τερματισμός από εσάς 
Λήξη ή Τερματισμός από εμάς 
Αναστολή από εμάς
 

10.1 Μπορείτε να κάνετε ανάληψη χρημάτων από το Λογαριασμό σας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής υπόλοιπο στον Λογαριασμό σας και αυτό έχει επιβεβαιωθεί από εμάς, και σύμφωνα με τις δημοσιευμένες Οδηγίες για αναλήψεις, αν υπάρχουν, διατίθενται στην Ιστοσελίδα. 

10.2 Μπορείτε να ακυρώσετε το Λογαριασμό σας μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας μας γραπτώς για την πρόθεση σας επικοινωνώντας μαζί μας στο grsupport@dafabet.com. Αν αποφασίσετε να ακυρώσετε τον Λογαριασμό σας, θα πρέπει να σταματήσετε την χρήση της Ιστοσελίδας και/ή τις Υπηρεσίες αμέσως. Μόνο μετά την κοινοποίηση από εμάς ότι ο Λογαριασμός σας έχει ακυρωθεί τα στοιχήματα ή τα αιτήματα που έχουν γίνει διαδικτυακά με τον Λογαριασμό θα θεωρούνται άκυρα. Θα συνεχίσετε να είστε υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα στο Λογαριασμό σας μέχρι την κοινοποίηση ακύρωσης του Λογαριασμού σας από εμάς. 

10.3 Σε περίπτωση τερματισμού του Λογαριασμού Σας βάσει της παραγράφου 10, θα έχουμε το δικαίωμα (χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων μας σύμφωνα με την παράγραφο 10.5) να παρακρατούμε από την εξόφληση του υπολοίπου στον Λογαριασμό Σας, οποιαδήποτε ποσά: (α) σύμφωνα με την παράγραφο 9 (Συμπαιγνία, Εξαπάτηση, Απάτη και Εγκληματική δραστηριότητα); (β) σύμφωνα με την παράγραφο 17 ( Παραβίαση των Όρων και των Προϋποθέσεων); (γ) διαφορετικά όπως προβλέπεται από αυτούς τους Όρους (συμπεριλαμβανομένων ανάλογα με την περίπτωση, παράγραφο 5.4); ή (δ) όπως απαιτείται από τον νόμο ή κανονισμό. 

10.4 Κατά την εξόφληση του υπολοίπου του Λογαριασμού σας, θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που δώσατε κατά την εγγραφή του Λογαριασμού σας, ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής. 

10.5 Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας και να καταγγείλουμε τους Όρους που έχετε με εμάς ( με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων που περιλαμβάνονται στους Όρους και Προϋποθέσεις) με γραπτή ειδοποίηση (ή προσπάθεια προειδοποίησης) σε εσάς, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας. . Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας από εμάς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10.6, όσο το δυνατό πιο γρήγορα ύστερα από αίτημα από εσάς, θα επιστραφεί το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας. 

10.6 Όταν κλείσουμε το Λογαριασμό σας και καταγγείλουμε τους Όρους σύμφωνα με την παράγραφο 9 ( Συμπαιγνία, Εξαπάτηση, Απάτη και Εγκληματική Δραστηριότητα) ή την παράγραφο 17 (Παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων) το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας θα είναι μη επιστρέψιμο και θα θεωρείται ότι έχετε χάσει εσείς το δικαίωμα. Το κλείσιμο του Λογαριασμού και η διακοπή των Όρων, πλην σύμφωνα με τις παραγράφους 9 ή 17 αυτών των Όρων, δεν θα επηρεάσουν τα ανοιχτά στοιχήματα, δεδομένου ότι τα στοιχήματα είναι έγκυρα και δεν παραβιάζουν τους Όρους με κάποιον τρόπο. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα πιστώσουμε κανένα μπόνους στον Λογαριασμό σας, ούτε θα έχετε δικαίωμα σε ενδεχόμενα κέρδη, οποιαδήποτε στιγμή μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει κλείσει ( είτε από εμάς σύμφωνα με τους Όρους, ή ως απάντηση στο αίτημα σας).

10.7 Έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας στις περιστάσεις που απαριθμούνται ρητώς σε αυτούς τους Όρους και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, όπως οι περιστάσεις μπορούν να δικαιολογούν εύλογα. Με την αναστολή του Λογαριασμού σας: (α) καμία δραστηριότητα δεν επιτρέπεται ( συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, αναλήψεων, στοιχήματος ή παιχνιδιού) μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα ενεργοποιηθεί ξανά από εμάς; (β) κανένα μπόνους ή ενδεχόμενα κέρδη δεν θα πιστωθούν στον Λογαριασμό; και (γ) θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που προκάλεσε την αναστολή του Λογαριασμού με σκοπό την επίλυση του, όσο το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε ο Λογαριασμός μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να ενεργοποιηθεί ξανά ή να κλείσει. 

11. Τρίτο Μέλος Προμηθευτές 

11.1 Λαμβάνουμε πληροφορίες και υπηρεσίες από τρίτους προμηθευτές όπως αθλητικό στοίχημα, πόκερ και παιχνίδια καζίνο. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου τα συστήματα παρέχονται από τρίτους προμηθευτές, μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε όλο το ιστορικό του Λογαριασμού σας και πληροφορίες συναλλαγών μέσω των συστημάτων αυτών θα ελέγχονται από εμάς. Σε περίπτωση που θέλετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με κάποιο παιχνίδι ή με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ιστορικού του Λογαριασμού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας που είναι σε θέση να σας βοηθήσει. 

11.2 Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από εμάς, μπορεί να χρειαστεί να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το λογισμικό που παρέχεται από τρίτους για να έχετε πρόσβαση Η Συσκευή Πρόσβασης Σας ( ‘ Λογισμικό ‘). Το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε : εφαρμογές Συσκευή Πρόσβασης, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προωθητική, διαφημιστική και/ή υπηρεσία εφαρμογών, Υπηρεσίες και λογισμικό σε κάθε περίπτωση, Μπορεί να σας ζητηθεί να συμμετάσχετε σε μία ξεχωριστή συμφωνία με τον ιδιοκτήτη ή τον δικαιοπάροχο του εν λόγω Λογισμικού σε σχέση με την χρήση της ίδιας ( ‘ Συμφωνία Λογισμικού Τρίτου Μέλους ‘). Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των Όρων και της Συμφωνίας Λογισμικού Τρίτου , οι παρόντες Όροι θα υπερισχύσουν στο βαθμό που η ασυνέπεια αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς. 

11.3 Εμείς δεν επιτρέπουμε σε κανένα εργαζόμενο, ή κάποιος άλλος που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με κάποιον υπάλληλο ή οποιοσδήποτε συνδέεται με πάροχο υπηρεσιών ( που θα καθοριστεί από την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια) να Στοιχηματίσει σε οποιαδήποτε αγορά ή εκδήλωση όπου ο πάροχος παρέχει υπηρεσία σε εμάς. Εμείς θα ακυρώσουμε οποιοδήποτε Στοίχημα όπου θα καθορίσουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι το εν λόγω στοίχημα έχει τοποθετηθεί. 

11.4 Αναγνωρίζετε ότι η γεννήτρια τυχαίων αριθμών θα καθορίζει την έκβαση των παιχνιδιών που παίζονται μέσω των Υπηρεσιών και δέχεστε τις εκβάσεις όλων αυτών των παιχνιδιών. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι στην απίθανη περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αποτελέσματος που εμφανίζεται στην οθόνη σας και του διακομιστή παιχνιδιών που χρησιμοποιείται από εμάς, το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον κεντρικό υπολογιστή του διακομιστή παιχνιδιών θα επικρατήσει και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα αρχεία μας θα είναι η τελική αρχή που καθορίζουν τους όρους και τις περιστάσεις της συμμετοχής σας στο σχετικό διαδικτυακό παιχνίδι και τα αποτελέσματα αυτής της συμμετοχής σας. 

11.5 Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση σας. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα αφήσετε αυτήν την ιστοσελίδα και διαφορετικοί Όροι Χρήσης θα ισχύουν για αυτές τις ιστοσελίδες. Ορισμένες συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες, ακόμα κι αν χειρίζονται από εμάς, μπορεί να παρέχουν περιεχόμενο όχι κατάλληλο για όλους, μετά από μία σύνδεση σε αυτή την ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας για να έχετε πρόσβαση. 

12. Αποτυχίες IT/Λάθη 

12.1 Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα στο λογισμικό ή υλικό που χρησιμοποιείτε από εμάς για να σας παρέχουμε Υπηρεσίες, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Όταν τέτοιου είδους προβλήματα προκαλούν την διακοπή ενός παιχνιδιού, σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να ξαναρχίσει από την ίδια ακριβώς θέση χωρίς καμία ζημιά σε εσάς ή σε άλλους παίκτες, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σας αντιμετωπίσουμε με δίκαιο τρόπο ( το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την αποκατάσταση του υπολοίπου στο Λογαριασμό σας στην θέση όπου βρισκόταν κατά την ολοκλήρωση του τελευταίου στοιχήματος ή παιχνιδιού που συνδέθηκε με τον διαχειριστή μας, αμέσως πριν από την εμφάνιση του προβλήματος). 

12.2 Αρκετές περιστάσεις μπορεί να προκύψουν όταν ένα στοίχημα ή παίξιμο δεν γίνει αποδεκτό ή δεν γίνει η πληρωμή από εμάς κατά λάθος. Μία όχι-εξαντλητική λίστα των εν λόγω περιστάσεων ακολουθεί παρακάτω: 

12.2.1 Όπου διατυπώνουμε εσφαλμένως οποιεσδήποτε πιθανότητες ή όρους ενός στοιχήματος ή παιχνιδιού σε εσάς ως αποτέλεσμα εμφανούς σφάλματος ή παράλειψης κατά την εισαγωγή πληροφοριών ή την δημιουργία μίας αγοράς, ή ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας των υπολογιστών; 

12.2.2 Όπου έχουμε κάνει ένα ‘ απτό λάθος ‘. Το απτό λάθος προκύπτει όταν: 

12.2.3 Σε σχέση με τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν από ένα γεγονός, οι τιμές/όροι που προσφέρθηκαν είναι εμφανώς διαφορετικές από εκείνες που είναι διαθέσιμες στην γενική αγορά; 

12.2.4 Σε σχέση με το κάθε γεγονός, οι τιμές/όροι που προσφέρονται κατά την στιγμή που τοποθετήθηκε το στοίχημα είναι προφανώς εσφαλμένες, δεδομένης της πιθανότητας του γεγονότος που συμβαίνει; 

12.2.5 Όπου συνεχίσαμε και δεχτήκαμε στοιχήματα σε μία αγορά η οποία θα έπρεπε να είχε ανασταλεί, ακόμη και αν το σχετικό γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη ( εκτός από την περίπτωση ‘ σε εξέλιξη ‘ τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά) ή έχουν ήδη λήξει ( μερικές φορές αναφέρονται ως ‘ ληξιπρόθεσμα στοιχήματα ‘); 

12.2.6 Όπου έχει γίνει ένα λάθος, ως αποτέλεσμα μιας Απαγορευμένης Πρακτικής σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 

12.2.7 Όπου δεν έπρεπε να έχει γίνει αποδεκτό, ή έχουμε το δικαίωμα να το ακυρώσουμε ή να το ξανά τοποθετήσουμε ένα στοίχημα σύμφωνα με τους Κανονισμούς Στοιχημάτων ( για παράδειγμα ‘Σχετικές Πιθανότητες ‘); 

12.2.8 Όπου γίνεται ένα σφάλμα από εμάς ως προς το ποσό των κερδών/επιστροφών που καταβάλλουμε σε εσάς, συμπεριλαμβανόμενο ως αποτέλεσμα λάθους ενός εγχειρίδιου ή λάθος εισόδου υπολογιστή; ή 

12.2.9 Όπου έχει γίνει κάποιο λάθος από εμάς ως προς το ποσό των δωρεάν στοιχημάτων και/ή τα μπόνους που έχουν πιστωθεί στο Λογαριασμό σας, όλες αυτές οι περιπτώσεις αναφέρονται ως ‘ Σφάλμα ‘. 

12.3 Σε περίπτωση σφάλματος, διατηρούμε το δικαίωμα: 

12.3.1 Να διορθώσουμε τυχόν Σφάλμα που έγινε σε στοίχημα που τοποθετήθηκε και να το ξανά τοποθετήσουμε το στοίχημα στην σωστή τιμή ή με τους όρους που ήταν διαθέσιμοι ή θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι μέσα από εμάς ( απουσιάζει το σφάλμα της έκδοσης) τη στιγμή που τοποθετήθηκε το στοίχημα και το στοίχημα θα θεωρηθεί ότι τοποθετήθηκε σύμφωνα με τους όρους που ήταν συνήθεις για το στοίχημα αυτό; ή 

12.3.2 όπου δεν είναι εφικτό να διορθωθεί και να ξανά τοποθετηθεί εκ νέου το στοίχημα σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.1 παραπάνω, θα ακυρώσουμε το στοίχημα και θα επιστρέψουμε το ποντάρισμα στο Λογαριασμό σας; ή 

12.3.3 σε περιπτώσεις όπου το Σφάλμα έχει προκύψει από μία Απαγορευμένη Πρακτική, θα λάβουμε τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 9.4. 

12.4 Οποιαδήποτε κεφάλαια που πιστώθηκαν στο Λογαριασμό σας, ή καταβάλλαμε σε εσάς ως αποτέλεσμα Σφάλματος, θα θεωρείται, εν αναμονή της επίλυσης σύμφωνα με την παράγραφο 12.3, η οποία θα πραγματοποιηθεί από εσάς για εμάς και θα πρέπει να επιστραφεί σε εμάς αμέσως όταν ένα αίτημα πληρωμής γίνει από εμάς προς εσάς. Όπου υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, εάν έχετε χρήματα στον Λογαριασμό σας, εμείς μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Συμφωνούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εντοπίζουμε τυχόν Σφάλματα και να σας ενημερώνουμε το συντομότερο λογικά εφικτό 

12.5 Ούτε εμείς ( συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων ή πρακτόρων μας) ούτε οι συνεργάτες μας ή οι προμηθευτές μας θα ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανόμενης της απώλειας κερδών, που προκύπτει από οποιοδήποτε Σφάλμα από εμάς ή σφάλμα από εσάς. 

12.6 Θα πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό που θα αντιληφθείτε τυχόν Σφάλματα. 

12.7 Όταν έχετε χρησιμοποιήσει κεφάλαια που έχουν πιστωθεί στο Λογαριασμό σας ή που σας απονεμήθηκαν ως αποτέλεσμα ενός Σφάλματος και τα τοποθετήσατε μεταγενέστερα σε στοιχήματα ή παιχνίδια, θα τα ακυρώσουμε και/ή θα κρατήσουμε οποιαδήποτε κέρδη τα οποία μπορεί να έχετε κερδίσει χρησιμοποιώντας αυτά τα κεφάλαια, και αν σας έχουμε καταβάλλει κάποια από αυτά τα κεφάλαια σε οποιαδήποτε στοιχήματα η τυχερά παιχνίδια, τα ποσά αυτά θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς σε καταπίστευμα για εμάς και μπορούμε να διεκδικήσουμε αμέσως αυτά τα κεφάλαια από το Λογαριασμό σας εάν έχετε επαρκές υπόλοιπο ή θα πρέπει άμεσα να επιστρέψετε σε εμάς οποιαδήποτε τέτοιο ποσό ζητηθεί από εμάς 

13. Γεγονότα Έξω από τον έλεγχο μας 

13.1 Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων μας που περιέχονται σε διάφορους νόμους και κανονισμούς των Χωρών όπου έχουν άδεια, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων ( χωρίς περιορισμό) διακοπή ρεύματος; διάταξη ή εργασιακή διαφορά; πράξη, αμέλεια ή παράλειψη οποιασδήποτε κυβέρνησης ή αρχής; παρεμπόδιση ή αποτυχία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών; ή οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση ή αποτυχία που προκλήθηκε από τρίτο μέλος ή με άλλον τρόπο εκτός ελέγχου μας. Σε μία τέτοια περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες μας χωρίς να έχουμε καμία ευθύνη. 

13.2 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την αποτυχία οποιουδήποτε εξοπλισμού ή λογισμικού που έχει προκληθεί όπου και αν βρίσκονται ή διαχειρίζονται, ή αν είναι κάτω από τον άμεσο έλεγχο μας ή όχι, που μπορεί να εμποδίσουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή να σας αποτρέψει από το να είστε σε θέση να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

13.3 Εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη εκπλήρωση από τρίτο σχετικά με την Συμφωνία μας. 

14. Ιοί, Hacking και Άλλα αδικήματα 

14.1 Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επιτεθείτε, να κάνετε hacking , να κάνετε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή να εισάγετε κάθε είδους κακόβουλο κώδικα στην Ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες μας. Ως εκ τούτου, δεν θα έχετε, χωρίς περιορισμό: 

14.1.1 αν σβήσετε ή αποσυνδέσετε ( όλο ή μέρος αυτού)οποιουδήποτε λογισμικού που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας; ή 

14.1.2 κάνετε αντίγραφα, τροποποιήσεις, αναπαραγωγή, μετάδοση, να χρησιμοποιήσετε ή να διανέμετε σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό; ή 

14.1.3 γνωστοποιήσετε τα στοιχεία του Λογαριασμού σας σε τρίτους ή (δ) παραβαίνετε οποιαδήποτε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν; ή 

14.1.4 εξαπάτηση, απάτη, κάνετε τέχνασμα, παραπλάνηση ή εξαπάτηση σε εμάς με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση ή την κατάχρηση των Υπηρεσιών μας ή της Ιστοσελίδας μας ή. 

14.1.5 επίθεση στην Ιστοσελίδα μας μέσω επίθεσης διάψευσης-των-υπηρεσιών μας ή επίθεση διάψευσης-των-υπηρεσιών μοιρασμένη. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε υποψία παραβίασης του νόμου Computer Misuse Act 1990 στις αρμόδιες αρχές και θα συνεργαστούμε με τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητα σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμα σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες μας θα σταματήσει αμέσως. 

14.2 Σε περίπτωση που υποψιαστούμε ότι έχετε αποτύχει να συμμορφωθείτε με τους όρους της παρούσας διάταξης, θα έχουμε το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλο ένδικο μέσο, να παγώσουμε ή να θέσουμε σε διαθεσιμότητα τον Λογαριασμό σας μαζί μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε περαιτέρω έρευνες. Εάν επιβεβαιωθεί ότι αποτύχατε να συμμορφωθείτε με τους όρους της παρούσας διάταξης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό των Υπηρεσιών σας, το κλείσιμο του Λογαριασμού και κατάσχεση εκ μέρους μας σε τυχόν ποσά στο Λογαριασμό σας. 

15. Αιτήματα και Διαφωνίες 

15.1 Θα επιδιώξουμε ποινικές και συμβατικές κυρώσεις εναντίον σας, αν διαπιστωθεί ότι έχετε εμπλακεί σε απάτη, κακοήθεια ή εγκληματική πράξη. Εμείς θα αρνηθούμε την πληρωμή σας σε περίπτωση υπόνοιας για κάποιο από αυτά. Θα πρέπει να αποζημιώσετε και θα είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε εμάς, ύστερα από απαίτηση, όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις ή απώλειες που υφίστανται ή αναλαμβάνονται από εμάς ( συμπεριλαμβανόμενων τυχόν άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, απώλεια κέρδους και απώλεια φήμης) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από εσάς για δόλο, απάτη ή εγκληματική πράξη. 

15.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πληρωμή και να ακυρώσουμε Στοιχήματα εάν έχουμε αποδείξεις ότι έχουν συμβεί τα ακόλουθα: (i) η ακεραιότητα του γεγονότος έχει αμφισβητηθεί (ii) την τιμή(ες) ή έχουν χειραγωγηθεί (iii) ο αγώνας έχει χειραγωγηθεί. Απόδειξη των παραπάνω μπορεί να βασίζεται στο μέγεθος, τον όγκο ή πρότυπο των Στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν με εμάς σε όλη ή σε όλα τα στοιχηματικά μας κανάλια. Η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του αθλήματος , την εν λόγω αρχή αδειοδότησης μας και/ή οποιαδήποτε σχετική ένωση βιομηχανίας (αν υπάρχουν) θα είναι οριστική. 

15.3 Δεν θα επιτρέπεται να ακυρώσετε ή να αλλάξετε τα στοιχήματά σας, αφού τα έχετε τοποθετήσει, έχουν γίνει αποδεκτά και καταγραφεί από εμάς και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ακυρώσουμε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί νομίμως, γίνουν αποδεκτά και έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την τοποθέτηση στοιχήματος, θα πρέπει να μας ενημερώσετε πριν από την οριστικοποίηση της αποδοχής αυτών των στοιχημάτων ή / και πριν από την εκδήλωση για την οποία το στοίχημα έχουν τοποθετηθεί. Θα διερευνήσουμε τέτοιες διαφορές αναλόγως και θα τις επιλύσουμε κατά την απόλυτη και εύλογη κρίση μας. 

16. Παράπονα 

16.1 Αν θέλετε να θέσετε ένα παράπονο σχετικά με οποιαδήποτε άποψη των Υπηρεσιών μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας με λεπτομέρειες σχετικά με το παράπονο σας, το οποίο θα κλιμακώνεται ανάλογα με τις ανάγκες μέσα στην ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας, μέχρι να λυθεί. 

16.2 Αν δεν συμφωνείτε με την απόφαση τη ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών μας, μπορείτε στη συνέχεια να ζητήσετε το θέμα να κλιμακωθεί περαιτέρω. Για να κλιμακωθεί ένα παράπονο, θα πρέπει να αναφέρετε σαφώς τους λόγους για τους οποίους δεν συμφωνείτε με την προηγούμενη απόφαση, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Η απόφαση του Προϊσταμένου μας Υποστήριξης Πελατών (έχοντας ολοκληρώσει και κλιμακώσει, καθώς θεωρούσε λογικές υπό τις περιστάσεις), θα πρέπει να θεωρηθεί ως τελική μας απόφαση. 

16.3 Όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μπορούμε να το κάνουμε χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα Στοιχεία Επικοινωνίας σας κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οι ανακοινώσεις θα θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί και ληφθεί από εσάς αμέσως μετά από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλουμε ή αφού επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένης, αν σας αφήσουμε ένα φωνητικό μήνυμα), ή τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής οποιασδήποτε επιστολής . Αποδεικνύοντας την εξυπηρέτηση οποιασδήποτε ειδοποίησης, θα αρκεί η απόδειξη, στην περίπτωση μιας επιστολής, ότι η εν λόγω επιστολή στάλθηκε σωστά, σφραγίστηκε και τοποθετήθηκε στο ταχυδρομείο? στην περίπτωση ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εστάλη στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν υπάρχουν) τα Στοιχεία σας κατά τη στιγμή που οποιαδήποτε e-mails σταλθήκαν. 

17. Παραβιάσεις Όρων και Προϋποθέσεων 

17.1 Μπορούμε να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε στιγμή το Λογαριασμό σας, εάν παραβιάζετε οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τους κανόνες και τους κανονισμούς και την πολιτική απορρήτου. Σε περίπτωση σημαντικής παράβασης από εσάς οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων, όπως καθορίζεται από εμάς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα μας και τα ένδικα μέσα εναντίον σας κάτω από αυτούς τους όρους και τον νόμο. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε οποιαδήποτε εκκρεμή κεφάλαια υπάρχουν από εσάς ως εγγύηση των υποχρεώσεων σας στη παρούσα και / ή οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από την εν λόγω παράβαση των όρων αυτών. 

18. Προσωπικές σας Πληροφορίες 

18.1 Οι πληροφορίες Λογαριασμού σας αποθηκεύονται με ασφάλεια και παραμένουν εμπιστευτικές, εκτός αν ορίζονται διαφορετικά σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων προς αποφυγή αμφιβολιών, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Πριν από τη χρήση τους και όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, θα είναι απαραίτητο για μας να συλλέξουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με σας, όπως το όνομα και την ημερομηνία γέννησής σας, τα Στοιχεία Επικοινωνίας σας, και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ που έχετε ( το σύνολο αυτών είναι γνωστό ως ‘’Προσωπικά σας Στοιχεία"). 

18.2 Μπορεί με τον καιρό να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε πρόσθετες λεπτομέρειες και τυχόν τέτοιες πρόσθετες πληροφορίες επίσης θα παραμείνουν εμπιστευτικές. 

18.3 Διατηρούμε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες να αποκαλύψουμε ορισμένες λεπτομέρειες στις αρμόδιες αρχές το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από το νόμο, ένα όργανο της πολιτείας ή κάποιο ρυθμιστικό σώμα (για παράδειγμα, σε οργανισμούς ή αρχές που ερευνούν το ξέπλυμα χρημάτων, απάτη και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες) στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο. 

19. Χρήση των Cookies στην Ιστοσελίδα 

19.1 Οι πελάτες θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προσωπικές τους πληροφορίες και τα δεδομένα τους μπορούν να συλλέγονται και να αποθηκεύονται αυτόματα κατά τη διαδικασία εγγραφής τους με τη χρήση των Cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή ή τον έλεγχο των Cookies είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

20. Δεν παρέχεται εγγύηση 

20.1 Θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από εμάς με λογική ικανότητα και φροντίδα. Εμείς δεν δίνουμε καμία περαιτέρω εγγύηση ή αντιπροσώπευση, εξπρές ή σιωπηρή, σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις ή συνθήκες ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, πληρότητας ή ακρίβειας εξαιρούνται δια του παρόντος. 

20.2 Εμείς δεν δίνουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα καλύψουν τις απαιτήσεις σας ή θα είναι συνεχής, έγκαιρες, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι η Ιστοσελίδα ή ο server που το καθιστά διαθέσιμο είναι απαλλαγμένο από ιούς ή βλάβες ή αντιπροσωπεύει την πλήρη λειτουργικότητα, με ακρίβεια, αξιοπιστία του υλικού ή των αποτελεσμάτων ή την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνονται από εσάς μέσω των Υπηρεσιών μας. 

20.3 Σε περίπτωση βλάβης των συστημάτων ή επικοινωνιακών σφαλμάτων που σχετίζονται με την παραγωγή τυχαίων αριθμών, τον διακανονισμό Στοιχημάτων, με το αποτέλεσμα του αγώνα ή άλλο στοιχείο των Υπηρεσιών μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε σας ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας βλάβης και διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε όλα τα Στοιχήματα που κληρώθηκαν ή αγώνες (όπως ισχύει). 

21. Τον Περιορισμό της Ευθύνης 

21.1 Τα κέρδη θα πιστώνονται ή απώλειες θα αντικατοπτρίζονται στο Λογαριασμό σας μετά την επιβεβαίωση του τελικού αποτελέσματος από τη σχετική, λογικά περίπτωση, πηγή (που στην περίπτωση ενός αθλητικού γεγονότος είναι πιο πιθανό να είναι οι αγώνες). 

21.2 Αν πιστωθούν κεφάλαια ή χρεώσεις από τον Λογαριασμού σας κατά λάθος, είναι δική σας ευθύνη να μας ενημερώσετε για το λάθος αυτό χωρίς καθυστέρηση. Τα ποσά που πιστώνονται σε εσάς και οφείλεται σε σφάλμα θα θεωρούνται άκυρα και πρέπει να επιστραφούν σε εμάς. Δεν μπορείτε να κανονίσετε ή να τοποθετήσετε στοιχήματα, χρησιμοποιώντας κεφάλαια που πιστώθηκαν στο Λογαριασμό σας κατά λάθος και διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή (συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων) που αφορούν τέτοια κεφάλαια. Με το παρόν συμφωνείτε να επιστρέψετε τυχόν λανθασμένα κεφαλαία που πιστώθηκαν σε εσάς και που μπορεί να έχετε κάνει ανάληψη είτε κέρδη τοποθετώντας τα σε στοιχήματα. 

21.3 Εμείς δεν ευθυνόμαστε για τυχόν τυπογραφικά, τεχνικά ή ανθρώπινα λάθη στην καταχώρηση των αποδόσεων και/ή πλεονεκτήματα. Σε περίπτωση σφάλματος, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια είτε να ακυρώσουμε όποια στοιχήματα σε οποιαδήποτε στιγμή ή να διορθώσουμε το λάθος. 

21.4 Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμαστε υπεύθυνοι σε συμβάσεις, αδικοπραξία, αμέλεια, ή αλλιώς (ή οποιασδήποτε νομικής θεωρίας) για τυχόν ζημιές ή απώλειες είτε άμεσα, έμμεσα ή άλλης φύσεως, χωρίς περιορισμό, που θεωρούνται ή φέρονται να έχουν προκύψει από ή έχει προκληθεί από την Ιστοσελίδα και / ή των Υπηρεσιών ή συμπεριλαμβανομένων το περιεχομένου τους, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτά, τα λάθη, ανακρίβειες ή ασάφειες στην Ιστοσελίδα και / ή των Υπηρεσιών ή του περιεχομένου, βλάβες, δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις ή διακοπές σε λειτουργία ή μετάδοση, αποτυχία της γραμμής επικοινωνίας, τα πρόσωπα, τη χρήση ή κακή χρήση της Ιστοσελίδας ή / και των Υπηρεσιών ή το περιεχόμενό τους, τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο, ζημιά για απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλεια κερδών, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ή οποιαδήποτε άλλη χρηματικής ή παρεπόμενης απώλειας ή ζημία (ακόμη και στην περίπτωση που μας έχετε ενημερώσει για την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας). 

21.5 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων που προκαλούνται από καταστάσεις πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας. 

21.6 Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες ή στοιχεία αυτών, ανά πάσα στιγμή, και να αποθηκεύσουμε για τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχετε πάνω σε κατατεθειμένα κεφάλαια στον Λογαριασμό σας, εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε εσάς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας. 

22. Αποζημίωση 

22.1 Συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε εμάς και τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, συμβούλους, τους πράκτορες και τους προμηθευτές μας αβλαβείς, αμέσως μετά από απαίτηση μας, από και ενάντια σε όλες τις διεκδικήσεις, ευθύνες, ζημιές, απώλειες, δαπάνες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών, (ανεξάρτητα από την θεωρία του δικαίου) που προκύπτουν από την παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους ή τους κανόνες και τους κανονισμούς ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών ή χρήση από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή Υπηρεσίες μέσω των Πληροφοριών του Λογαριασμού σας. 

23. Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

23.1 Η κατασκευή, η εγκυρότητα και η εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας θα διέπεται από τους νόμους της Αγγλίας. Ωστόσο, αυτό δεν θα μας αποτρέψει από την υποβολή οποιασδήποτε αγωγής στο δικαστήριο οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας για διατακτική ή παρόμοια ανακούφιση. Η αγγλική έκδοση αυτής της Συμφωνίας θα υπερισχύει κάθε άλλης έκδοσης που εκδίδεται από εμάς 

24. Πνευματική Ιδιοκτησία 

24.1 Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων είναι η Dafabet ή άλλων τρίτων δικαιοπαρόχων 

24.2 Εκτός από το βαθμό που απαιτείται για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με σκοπό να τοποθετήσετε στοιχήματα, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας μπορεί να αναπαραχθεί ή να αποθηκευτεί, να τροποποιηθεί, να αντιγραφεί, αναδημοσιευθεί, να ταχυδρομηθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο , ή να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης κείμενο, γραφικά, βίντεο, μηνύματα, κώδικα και/ή λογισμικό χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση μας 

24.3 Οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών ή του περιεχομένου τους, απαγορεύεται αυστηρά. 

25. Υπεύθυνο Παιχνίδι 

25.1 Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτή την υπηρεσία παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας ή επισπευτείτε την ενότηταΥπεύθυνο Παιχνίδι. 

25.2 Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε λογική προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αυτό-αποκλεισμό. Ωστόσο, ο αυτό-αποκλεισμός απαιτεί την κοινή δέσμευση και των δύο εσείς και εμείς. Κατά την περίοδο του αυτό-αποκλεισμού, δεν πρέπει να προσπαθήσετε να ανοίξετε νέους Λογαριασμούς και αποδέχεστε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση εάν συνεχίσετε να στοιχηματίζετε και/ή επιδιώκετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες και αποτύχουμε να αναγνωρίσουμε ή διαπιστώσουμε ότι έχετε ζητήσει αυτό-αποκλεισμό σε περιπτώσεις που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε εσάς να ανοίξετε ένα νέο Λογαριασμό μέσω τηλεφώνου και όχι μέσω του διαδικτύου ή χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό όνομα ή διεύθυνση. 

25.3 Έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. 

26. Επικοινωνήστε Μαζί μας 

26.1 Με την Ομάδα Υποστήριξης πελατών μας μπορείτε να επικοινωνήσετε 24/7 μέσω e-mail και/ή τηλεφώνου. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται στην ενότητα Επικοινωνήστε με μας στην Ιστοσελίδα. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καταγράφονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την ασφάλεια σας. 

27. Ορισμοί 

Οι ακόλουθοι ορισμοί χρησιμοποιούν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:  

"Λογαριασμό σας ή Λογαριασμό » σημαίνει ο Λογαριασμό που έχει ανοιχθεί από εσάς για να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της καταβολής των κεφαλαίων προς και από εμάς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που συμφωνούμε ότι μπορεί να ανοίξετε και να διαχειριστείτε?  

"Στοίχημα" σημαίνει ένα στοίχημα που παίζεται μέσω της Ιστοσελίδας σχετικά με το αποτέλεσμα της κάθε εκδήλωσης και/ή την αγορά που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα?  

"Όροι Μπόνους» σημαίνει οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και / ή των κανόνων όσον αφορά τις προσφορές, τα μπόνους και τις ειδικές προσφορές που μπορεί να εφαρμόζονται σε κάθε τμήμα των Υπηρεσιών εν καιρό?  

"Εταιρεία" σημαίνει Dafabet?  

"Περιεχόμενο" όλα τα κείμενα, πληροφορίες, δεδομένα, λογισμικό, εκτελέσιμος κώδικα, εικόνες, ήχο ή υλικό βίντεο ανεξαρτήτως μέσου ή έντυπο το οποίο διατίθεται από εμάς στην Ιστοσελίδα?  

"Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας" ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα σε εφευρέσεις, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, τα ηθικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες και τα ονόματα τομέα, τα δικαιώματα υπεραξίας ή να μηνύσεις που διέρχεται από ή αθέμιτο ανταγωνισμό, τα δικαιώματα σχεδίων, τα δικαιώματα στο λογισμικό του υπολογιστή, δικαιώματα βάσης δεδομένων, τα δικαιώματα σε εμπιστευτικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων τεχνογνωσίας και εμπορικών μυστικών) και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση, αν είναι καταχωρημένα ή μη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμογών (ή δικαιώματα που ισχύουν) για, και ανανεώσεις ή επεκτάσεις, τα εν λόγω δικαιώματα και όλα τα παρόμοια ή ισοδύναμα δικαιώματα ή μορφές προστασίας που υφίστανται ή θα υφίστανται τώρα ή στο μέλλον, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου?  

«Πολιτική Απορρήτου» σημαίνει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των Εταιρειών μέσω του συνδέσμου Πολιτικής Απορρήτου? "Κανόνες" Κανόνες Στοιχήματος και Τυχερών Παιχνιδιών που εφαρμόζονται ειδικά για τον αντίστοιχο τύπο του στοιχήματος και/η των τυχερών παιχνιδιών που διατίθενται από εμάς στην Ιστοσελίδα?  

«Υπηρεσίες» σημαίνει ανάλογα με την περίπτωση, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από Εμάς μέσω της Ιστοσελίδας ή του Λογισμικού που διατίθεται από εμάς εν καιρό?  

"Λογισμικό" σημαίνει οποιοδήποτε πρόγραμμα υπολογιστή φορτώνει ή έχει πρόσβαση ή αλλιώς χρησιμοποιείτε από εσάς για την Ιστοσελίδα μας που διατίθενται από εμάς από καιρό?  

«Όροι» σημαίνει (α) οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις? (β) η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων? (γ) κατά περίπτωση, οι σχετικοί Κανόνες, Όροι Μπόνους και οποιοιδήποτε πρόσθετοι Όροι που ισχύουν για τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από εσάς?  

"Όροι Τρίτου" σημαίνει τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που θα σας ζητηθούν να επιβεβαιώσετε τη συμφωνία σας ως μέρος της χρήσης οποιουδήποτε λογισμικού που μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης της Playtech το οποίο μπορεί να βρείτε στο Παράρτημα των παρόντων Όρων?  

"Μας" / "Εμείς" / "Δικό μας" σημαίνει Dafabet  

"Ιστοσελίδα" το όνομα dafabet.com (https://dafabet.com/gr) μέσω του οποίου παρέχονται τα διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα και τυχερά παιχνίδια των υπηρεσιών μας. συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων με αυτά τα ονόματα τομέα και όλα τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ή την πρόσβαση με αυτά τα ονόματα τομέα και όλο το υλικό και τα στοιχεία που διατίθενται σε αυτά τα ονόματα τομέα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, και σε περιεχόμενο βίντεο και ήχου.

Dafabet Partnership